top of page

Only available in dutch!!!

 

ALGEMENE VOORWAARDEN (laatste versie van 01/01/2023): ​

1. Firma naam / brands & services: 

Due Tempi Vintage Mechanics is onze commerciële firma naam. 

(Verder op in onze algemene voorwaarden gebruiken wij de afkorting DTVM om onze firma te benoemen) 

Adres: 
            Wettersesteenweg 122

            9520 Bavegem (BE) 
E-mai: due-tempi@outlook.com 
Gsm:  0484.35.84.69 
Bank:  BNP Paribas Fortis 
IBAN: BE87 0018 9186 8394 
BIC:  GEBABEBB 
Ondernemingsnummer: BE 0753.966.350 
(Bijzondere vrijstelling kleine ondernemingen!) 

Openingsuren: iedere zaterdag van 08u30 tot 17uur of na afspraak 

Onder deze Firmanaam voorzien wij alle  onderstaande services: 

- Aankoop & Verkoop met garantie*

(*Enkel voor particuliere klanten) 

- Onderhoud & Herstellingen 

- Opstarten & Rijklaar maken

- Import & Export 

- Ombouw en custombuilds 

- Verhuur van tweewielers en motomobilia voor deco doeleinden 

Onze huismerken: 

- Due Tempi Vintage Mechanics

- Due Temp Vintage Mechanics B-Art Originals 

- Due Tempi Vintage Mechnaics Total Carburetor Service 

 

2. Werkplaats tarieven.

De DTVM werkplaats is momenteel enkel op afspraak bereikbaar voor onze klanten. Wij hanteren het standard uurtarief van 40€/ per uur voor onderhoud en kleine herstellingen en dit rekenend per gestart kwartier en met een minimum van 2 kwartier per gestarte opdracht. Bij andere werkzaamheden dan onderhoud hanteren wij volgende tarieven: revisie werk 44€ per uur / gespecialiseerde technieken 50€ per uur en Zwaar of vuil werk 60€ per uur onder dezelfde voorwaarden als ons standaard tarief! Op uw factuur kan u een combinatie van verschillende werkuur tarieven terug vinden dit is afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden aan uw voertuig.  Wij werken ook regelmatig samen met externe firma's voor allerlei ondersteunende diensten zoals schilder, straalwerken, etc.. 

 

3. Offertes.
Alle onze offertes hebben een indicatief karakter en zijn bijgevolg niet bindend bij de eind facturatie! 

Voor grote herstellingen of restauraties in onze workshop zal steeds 35% voorschot gevraagd worden op het offertebedrag en wij starten de werken pas op als we het voorschot ontvangen hebben.

Komen er onverwachtse kosten hoger dan 500€ boven op onze offertes dan maken wij hier melding van aan de klant en vragen  zijn schriftelijke toestemming om de werkzaamheden verder te zetten. Wij behouden ons desbetreffend het recht om een tussentijdse factuur op te maken m.b.t. de meer werken. Al onze offertes hebben een geldigheid van 14 dagen en blijven steeds onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

​​

4. Planning en hersteltijden.
Wij trachten alle werkzaamheden zo snel als mogelijk klaar te maken en af te werken, echter zijn wij gehouden aan doorlooptijden m.b.t. van leveringen en beschikbaarheid van onderdelen / wisselstukken bij onze leveranciers. Indien onze vaste leveranciers de nodige onderdelen niet tijdig kunnen aanleveren checken wij steeds de beschikbaarheid via alternatieve leveranciers. Echter dienen onze klanten ook rekening te houden met het feit dat wij dit doen in bijberoep en slechts enkel op zaterdagen! Daarom zullen werkzaamheden bij ons in de werkplaats steeds meer doorlooptijd vragen t.o.v. werkplaatsen die voltijds werken. Ook de complexiteit of zeldzaamheid van het desbetreffende voertuig heeft invloed op de doorlooptijd. Daarom geven wij nooit explicite maar wel indicatieve hersteltijden op! Doorlooptijden kunnen varieren van 1 dag tot 1 jaar+ voor de heel complexe en zeldzame voertuigen. Is uw voertuig in de planning opgenomen maar komen wij in een wacht situatie door onbeschikbaarheid aan onderdelen of andere redenen waar wij zelf wel of geen invloed op hebben, zoals externe factoren dan wordt uw voertuig terug in de planning opgenomen zodra de omstandigheden het toelaten. 

Wij behouden ons ook het recht om alle in onze aangeboden merken en types van onderdelen en materialen

evenwaardige alternatieven te gebruiken bij de effectieve uitvoering van de werkzaamheden en dit m.b.t. beschikbaarheid en eventuele verandering  van levernaciers! 

5. Betalingen facturen & creditnota's.

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Nalatigheidsintresten te belope van 10% kunnen geëist worden. 

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege het bedrag van de factuur met 15%  verhoogd worden. 

Bij betalingsproblemen dient de klant ons steeds zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en kijken samen met de klant naar eventuele oplossingen, waar beide partijen zich kunnen in vinden, ieder akkoord zal  opgemaakt worden in tweevoud en door beide partijen ondertekend worden! 

Bij het niet betalen of onvolledig betalen van onze  facturen voor aangekochte voertuigen, herstellingen, revisies of projecten maken wij steeds gebruik van ons retentierecht! 

Indien de redelijk termijn volgend op de initiële vervaldatum van de factuur en na het versturen van minimum 3  aanmaningen m.b.t de factuur overschreden wordt, zal uw dossier overgedragen aan onze raadsman of een incassobureau die dit  voor ons verder zal behandelen, de kosten hier aan verbonden zijn steeds ten laste van de klant!  

Onze facturen worden digitaal via e-mail, WhatsApp, Messenger of andere digitale communicatie middelen verstuurd, een kopie op papier stellen wij steeds kosteloos ter beschikking van onze klanten maar enkel op diens uitdrukkelijke vraag. In de e-mail zit ook steeds een digitale link naar de verschillende digitale  betaalmogelijkheden en helpen bij een vlotte betaling ter plaatse van uw aangekochte goederen. Onze facturen worden aangemaakt, beheerd en verstuurd van op het online platform FactuurSturen.be. In de garage kunt u steeds betalen met cash geld of via de Payconiq of een andere online betaal app. (Paypal, Bancontact app., etc...) echter voorzien wij geen Bancontact terminal voor bankkaarten. 

Bij verkoop van voertuigen duurder dan 500€ zal er steeds een voorschot van 35% van de totale verkoopprijs gevraagd worden. DTVM blijft eigenaar van alle verkochte voertuigen tot het volledige saldo door de klant voldaan is.

Voor aangekochte voertuigen, herstellingen, revisies of projecten waarvan het volledige saldo door de klant voldaan is maar die na de uiterlijke termijn van 30 dagen niet werden afgehaald, behoud DTVM zich het recht om een vastgelegde stockagekost zoals vermeld in punt 10 van deze algemene voorwaarden aan te rekenen.

Creditnotas zullen steeds binnen de 60 kalenderdagen na datum van verzending teruggestort worden op uw  bankrekening, indien wij uw bankrekening niet kennen, zullen we dit gelijktijdig met de verzending van uw creditnota opvragen. Credinota's worden nooit cash uitbetaald maar enkel en alleen via overschrijving! 

 

6. Afhaling.
Uw voertuig kan na aankoop, herstellingen, revisies of projecten en na afspraak steeds worden afgehaald op ons adres in 9520 Bavegem indien uw factuur volledig betaald werd en dit binnen een redelijke termijn van 30 dagen. Na deze periode kunnen wij een stockagekost van 3.5€ per dag aanrekenen. Dit is ook geldig indien wij beroep doen op ons retentierecht bij het laattijdig of niet volledig betalen van uw facturen.

7. Garantie (tweedehands) onderdelen.

De spullen die wij verkopen zijn voor het overgrote deel tweedehands of New Old Stock en hebben dus steeds al een bepaalde ouderdom en/of hebben dikwijls al een heel leven achter zich. Daarom voorzien wij enkel een beperkte garantieperiode van 1 jaar na datum van aankoop op elektrische toestellen en mechanische onderdelen.  Indien de door Due Tempi Vintage Mechanics verkochte goederen "behandeld en gebruikt worden als een goede huisvader" en bovenstaande beperkingen in acht genomen worden door de klant dan genieten deze een garantie van 1 jaar voor particuliere klanten. Nieuwe onderdelen of goederen met uitsluiting van slijtagedelen (remmen/ koppeling / banden, vloeistoffen, etc.) genieten steeds een garantie van 2 jaar voor particuliere klanten. Om aanspraak te kunnen maken op enige vorm van garantie dient de klant steeds de originele aankoopfactuur voor te leggen bij ieder garantieclaim.  

8. Garantie Occasie voertuigen en Project / onderdelen voertuigen & aankopen via veilingen.

vanaf 01/01/2023 worden alle door DTVM verkochte voertuigen getest op 95 punten deze checklist maakt integraal deel uit van de bestelbon. Indien er zich binnen de garantieperiode een probleem mocht stellen met het voertuig, dan is de klant verplicht om eerst DTVM in kennis te stellen van het probleem en dit door ons te laten controleren of herstellen. Indien de klant eerst het zij zelf of een derde partij (al dan niet professioneel of particulier) aan het voertuig werkt of laat werken, vervalt de garantie volledig! Enkel na het in kennis stellen van DTVM i.v.m. het probleem kan er in onderling overleg een lokale oplossing besproken en door DTVM voorafgaand goedgekeurd worden. DTVM behoudt zich ten alle tijde het recht om zelf de voorwaarden voor dergelijke goedkeuring te bepalen. Om aanspraak te kunnen maken op enige vorm van garantie dient de klant steeds de originele aankoopfactuur voor te leggen bij ieder garantieclaim.  

Volgende slijtage onderdelen zijn steeds van de garantie uitgesloten: remblokken / remschoenen, remschijven en remtrommels, lampen, batterij, alle tandwielen en kettingen, koppeling, bedingingskabels, alle nodige vloeistoffen, banden en ventielen. Bij de verkoop van project voertuigen kunnen wij geen garantie voorzien, daar het meestal gaat om niet conforme aan de Belgische wetgeving zijnde voertuigen of voertuigen die niet mobiel of incompleet zijn en dienen als donor voertuig. Vanaf 01/01/2023 worden ook deze project voertuigen of herstarters enkel aangeboden met een bestelbon waarop de staat van het voertuig vermeldt staat zodoende de koper volledig geïnformeerd is over dit voertuig en de desbetreffende staat!

Project voertuigen worden steeds zonder enige vorm van garantie verkocht!  

Voertuigen die u van ons afneemt via een veiling het zij fysiek of online worden altijd aangeboden zonder garantie! 

Lees steeds goed de omschrijving van het voertuig zoals aangerijkt tijdens de veiling als bekijk ook grondig de foto's beide maken integraal onderdeel van het kavel. 

 

9. Garantie op herstellingen en werkzaamheden in onze werkplaats.

Op alle herstellingen en werkzaamheden voorzien wij voor particuliere klanten een garantietermijn van 1 jaar. 

Indien er zich binnen de garantieperiode een probleem mocht stellen op de herstelling dan is de klant verplicht om eerst DTVM in kennis te stellen en het probleem door ons te laten controleren of herstellen. Indien de klant eerst het zij zelf of een derde partij (al dan niet professioneel of particulier) aan het voertuig werkt of laat werken, vervalt de garantie volledig! Enkel na het in kennis stellen van DTVM i.v.m. het probleem kan er in onderling overleg een lokale oplossing besproken en eventueel door DTVM goedgekeurd worden. DTVM behoudt zich ten alle tijde het recht om zelf de voorwaarden voor dergelijke goedkeuring te bepalen. Op alle nieuwe onderdelen en wisselstukken voorzien wij 2 jaar garantie voor onze particuliere klanten. Op alle occasie onderdelen voorzien wij een garantie van 1 jaar voor onze particuliere klanten, met uitzondering van alle slijtdelen (b.v.: remmen, koppeling, banden, etc.) en vloeistoffen die geen garantie genieten. Een bij ons aangekocht onderdeel dat door de klant verkeerd werd gebruikt of gemonteerd verliest altijd zijn garantie voorwaarden. Om aanspraak te kunnen maken op enige vorm van garantie dient de klant steeds de originele aankoopfactuur voor te leggen.  

 

10. Verhuur van motomobilia & deco tweewielers 

Wij bieden onze volledige motomobilia en tweewieler collectie aan in verhuur aan proffesionele klanten. 

Wij verhuren niet aan particulieren.

De huur periode kan lopen vanaf 1 dag tot maximaal 6 maand. 

De gehuurde goederen en tweewielers dienen door de ontlener zelf verzekerd en gevrijwaard te worden aan het in de overeenkomst opgegeven bedrag. 

Bij diefstal of schade zullen alle kosten doorgerekend worden rechtstreeks aan de ontlener. 

Wij transporteren de goederen of tweewielers zelf tot op uw locatie, vanaf de overdracht die hierop volgt is de ontlener verantwoordelijk voor de goederen / tweewieler tot op het moment van ophaling, ook al is dit pas na het aflopen van de eigenlijke huur overeenkomst. 

 

11. Milieu bewust omgaan met oldtimer voertuigen:

Wij vragen onze klanten om er enigszins rekening mee te houden dat het rijden met een "Oldtimer" of ouder voertuig op zich extra belastend is voor het milieu en de samenleving! En dus het voertuig enkel zou willen gebruiken voor recreatieve doeleinden en dit met een maximum van 2000 km per jaar. Verder vermelden wij graag dat al onze afvalstromen grondig worden gesorteerd en verwerkt worden door een erkende afval verwerker!  

12. Bemiddelingsopdrachten: 

Worden enkel aanvaard en afgesloten voor de verkoop van voertuigen in opdracht van onze particuliere klanten.

De bemiddelingsopdracht wordt steeds schriftelijk vastgelegd doormiddel van ons opdracht formulier getekend door beide partijen. Bij bemiddelingsopdrachten hanteren wij steeds een minimum duurperiode van 3 maand en een minimum  verkoopprijs. De vergoeding van voor deze bemiddelingsopdracht kan bestaan uit een commissie vergoeding van 10 / 12.5 of 15% op de effectieve verkoopprijs of de volledige meerwaarde verwezenlijkt op de minimum verkoopprijs, dit wordt voorafgaand besproken tussen beide partijen en wordt integraal opgenomen in het bemiddelingscontract. Wij treden enkel op als bemiddelaar de uiteindelijke verkoop wordt gesloten met een volledige bestelbon tussen de feitelijke verkoper /eigenaar en de koper!  Daar wij als firma enkel de bemiddeling behartigen blijft dit dan ook ten alle tijden een particuliere transactie tussen eigenaar /verkoper en de koper, er is dan ook geen recht op garantie bij het sluiten van de verkoop. Wij voorzien wel een bestelbon met een technische beschrijving van het voertuig gemeten over 95 punten zodoende de kopende partij bij het sluiten van de aankoop een eerlijke en volledige beschrijving van het voertuig heeft gekregen en zodoende alle kritische controlepunten kennis kan nemen. 

Wenst de koper toch enige vorm van garantie te verkrijgen dan kunnen wij dit afzonderlijk aanbieden via een apart garantiecontract die wij op het ogenblik van de aankoop tegen een nog nader te bepalen vergoeding kunnen aanbieden en dit voor een periode van 12 / 24 of 36 maand. 

Dit garantiecontract valt echter wel buiten de eigenlijke aankoop tussen verkoper/eigenaar en de koper. 

Dit contract wordt wel afgesloten tussen onze firma DTVM en de koper. 

13. Klachten. 
Klachten naar aanleiding van bestelde en ontvangen spullen, afgeleverde voertuigen of uitgevoerde werkzaamheden dienen plaats te vinden binnen 48 uur na ontvangst. Enkel klachten die ons schriftelijk worden overgemaakt het zij via Mail, Whatsapp of aangetekende brief zullen aanvaard worden voor nazicht en behandeling. Denk er wel aan dat de meeste van onze goederen al een bepaalde ouderdom hebben en er dus gebruikssporen aanwezig kunnen zijn, voor voertuigen zullen deze steeds vermeld staan op de bestelbon! Bij ons koop je overwegend vintage of New Old Stock en dus niet nieuw. Lees daarom altijd aandachtig de productomschrijving en aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen alvorens over te gaan tot een aankoop! 

 

18. Herroepingsrecht. 
Zie paragraaf  1. algemene voorwaarden voor verkoop op afstand: artikel 6 t.e.m. 8, deze voorwaarden zijn van eveneens van toepassing op aankopen van goederen of voertuigen in onze vestiging te 9520 Bavegem! 

 

19. Toepasbaar recht.

Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden geregeld naar Belgisch recht. Hierbij zijn enkel de rechtbanken van Gent en het arrondissement Gent bevoegd. 

 

20. Privacy & verwerking van uw klant / persoonsgegevens.

Bekijk onze privacyverklaring op de voorziene pagina op deze website. 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page